21 Απρ 2008

"ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ...""Τόν νυμφῶνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον·

καί ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ·

λάμπρυνόν μου τήν στολήν τῆς ψυχῆς,

Φωτοδότα καί Σῶσον με"

(Ἐξαποστειλάριο)

Καλή και Ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: